+387 53 707-377ss52@skolers.org

Savjet učenika

Šta je savjet učenika?

Savjet učenika je tijelo koje predstavlja sve učenike škole i ima za cilj izgradnju partnerskih odnosa.

Funkije savjeta učenika:

 • Promovisanje i zaštita prava i obaveza učenika;
 • Podsticanje aktivnog učešća učenika u radu škole;
 • Saradnja sa upravom škole,Savjetom roditelja i ostalim školama;
 • Promovisanje ineteresa škole u području na kojem se škola nalazi;
 • Organizovanje aktivnosti edukativnog,volonterskog,
  humanitarnog,zabavnog karaktera (sekcije,promocije,sportska tamičenja);
 • Saradnja sa organizacijama koje se bave pitanjima mladih.

Struktura savjeta učenika za školsku 2017/2018 godinu:

 • Predsjednik:Slobodan Despotović III-1
 • Podpredsjednik: Alen Mešić IV-1
 • Zapisničar: Čedo Kojić IV-1
 • Koordinator Savjeta ucenika: Vesna Đurica

AKCIJE